Neistikimybe poroje, nemesk kelio del takelio

            Tiesa, kad esam žmonės, tarpusavyje bendraujam žmogiška, ne gyvuliška kalba. Vadovaujamės tradicijomis ir normomis, bet kartais taip nutinka, kad užvaldo geismai, troškimai, pamirštame savastį, paklūstame troškimams, pamirštame, kas mums buvo svarbu iki tol, išduodame save, susipainiojame ir žūstame.

            Šio straipsnio pavadinime yra žodžiai „kelias“ ir „takelis“. Kelias – tai meilė, o meilė – tai ne šiaip vienadienis įsimylėjimas, meilė – tai atjauta ir pagarba kitam žmogui. Meilė – tai daugiau nei jausmas, kartu tai taisyklės, kuriomis mes vadovaujamės būdami su antrąja puse. Mylim atjausdami, įsijausdami į kito žmogaus fizinę ir dvasinę būseną ir gerbdami kito mintis, poelgius ir net padarytas klaidas.

            Kitas žodis yra „takelis“. Takelį traktuokime kaip laikiną jausmą, nuotaiką. Tai spontaniškas įsimylėjimas. Įsimylėti – tai jausti, trokšti, norėti ir geisti pabūti su tuo, kurį įsimylėjai. Įsimylėti galima daug kartų net per vieną dieną, daug skirtingų moterų ar vyrų. Įsimylėti – tai nusišypsoti ir pasiduoti nešamam malonios svaiginančios bangos.

            Jeigu žmogaus gyvenime dar nėra meilės kitai pusei, jis ir neprieis kryžkelės. Bet jei esame mylimi ir mylime, o šiandien dar kaip tik ir įsimylėjome – tai būtent šiuo metu ir stovime toje kryžkelėje: mesti kelią dėl takelio, ar ne? Kurį kelią pasirinkti? Štai koks svarbus klausimas.

            Prisiminkime, jog mylėdami kitą žmogų jį tuo pačiu gerbiame ir atjaučiame, tad įsimylėdami naują asmenį turime su savimi pasitarti, ar mums svarbu išlaikyti meilę, ar ne. Jei svarbu, tai gerbkime mylimą žmogų, neskleiskime akimis savo energijos gatvėje sutikatam naujam nepažįstamajam, o nesusilaikius atsiprašykim nepažįstamojo, kad jį suklaidinom.

            Na, o jei žygiuodami keliu priėjome kryžkelę ir nusprendėme pasukti takučiu, tai iš pagarbos mylimam žmogui nedelsdami praneškime jam apie savo ketinimus. Tuomet kartu nutarkite, kaip šią situaciją geriau išspręsti, ir tik tuomet išsukite iš kelio. Su prisiminimais lagaminuose, ne visai ramia sąžine ir nauja viltimi.