Penki psichologiniai poru tipai

Jei prisimintumėte visas poras, kurias pažįstate, turbūt nesunkiai įvardintumėte keletą besikartojančių porų bruožų, nors atkakliai tvirtintumėte, jog jos visos savaip unikalios. Posakis „kuo giliau į mišką – tuo daugiau medžių“ puikiai tinka nusakyti mėginimui suklasifikuoti porų tipus. Kiekviena pora yra individuali, tad kuo labiau gilinsimės į porų santykius, tuo daugiau skirtumų pastebėsime. Vis dėlto, įmanoma bendrais bruožais nusakyti kad ir penkis pagrindinius porų tipažus. Tai sėkmingai įgyvendino psichologas Džonas Gotmanas.

Daugybę mokslinių straipsnių ir knygų pasauliui padovanojęs santykių eskpertas išskiria šiuos penkis porų tipus:

Konfliktų vengėjai. Tai pakankamai laiminga įsimylėjėlių pora, kuri pasiekia tarpusavio harmoniją vengdama konfliktų. Abu partneriai siekia sustiprinti juos siejantį ryšį ignoruodami charakterių nederėjimą ar skirtingus pomėgius. Tokia pora turi aiškias priklausymo vienas kitam ribas, tad pernelyg nevargina gyvenimo draugo piršdami savo nuomonę, bet kartu yra pakankamai atsidavę vienas kitam tose srityse, kurios juos sieja.

Nepastovieji.Tokia pora galėtų būti apibūdinama kaip konfliktų vengėjų priešingybė. Abu partneriai yra gan emocionalūs ir lengvai įsvelia į ilgas diskusijas, kuriose tvirtai laikosi savo nuomonės. Nepastoviųjų pasimatymai kupini juoko ir gerų emocijų, o polinkis aršiai diskutuoti retai kada veda į didelius konfliktus. Iš esmės tai gan laiminga pora, nors savo pavadinimą yra gavusi dėl pastovių vertybių neturėjimo.

Empatiškieji.Šios poros sąjunga kupina ramybės ir lengvo bendravimo. Tai savotiškas aukso viduriukas tarp konfliktų vengėjų ir nepastoviosios poros. Partneriai skiria daug dėmesio vienas kito vertybėms suprasti, yra empatiški. Jei nesutaria, konfliktai kyla dėl nelabai reikšmingų smulkmenų ir draugystės neardo, kadangi dažniausiai pasirenkamas kompromisinis kelias.

Priešiškieji. Tokia pora, užuot gyvenusi meilėje ir santarvėje, ginkluojasi įvairiais gynybiniais mechanizmais. Bendraudami poroje abu partneriai labai dažnai naudoja žodžius „tu visada…“, „tu niekada…“. Tai ir yra skiriamasis jų ženklas, pagal kurį atpažinsite porą. Tokia pora yra beveik garantuotai pasmerkta gyventi nelaimingą bendrą gyvenimą, o gyvena kartu dėl to, jog juos riša nedidelė švelnumo gija ir taikos periodai.

Nepriklausomi priešininkai. Šis poros tipas – tai tarsi du mirtini priešai, per klaidą pajutę vienas kitam aistrą. Tokia pora itin panaši į priešiškąją porelę, tik šiuo atveju negatyvios energijos poroje nesugeba suvaldyti nei vienas partneris net trumpam. Tikėtina, jog tokia pora senatvėje negalės didžiuodamasi ištarti: „gyvenome ilgai ir laimingai“, nes išsiskirs dar jaunystėje.

Šie porų tipažai gali atrodyti kiek suprimityvinti, tačiau psichologas Dž. Gotmanas porų bendravimo dėsningumus studijavo beveik visą savo gyvenimą, todėl puikiai pažino žmonių sielas. Taigi, ar jau žinote, kokioje poroje norėtumėte praleisti savo gyvenimą?